Šiaulių karinė bazė (+video)

Netoli Zoknių oro uosto esanti teritorija yra viena iš dviejų karinių bazių Lietuvoje, kurioje buvo saugomos, prižiūrimos bei paskirstomos branduolinės galvutės ir raketinis kuras po visą buvusią LTSR. Perimetre, kurio plotas apie 100 ha, stovėjo virš 40 įvairios paskirties pastatų, 3 slėptuvės ir 1 rūsys. Labiausiai įslaptinta šios bazės patalpa buvo branduolinių galvučių ir raketinio kuro saugojimo bunkeris, kurio plotas 1417 kv. m. Bunkeris buvo pilnai eksploatuojamas iki pat Sovietų sąjungos suirimo.

Skaityti toliau: “Šiaulių karinė bazė (+video)“

Reklama

Kopūstėlių raketinė bazė

Paskutinės raketos iš Kopūstėlių miškų išgabentos 1988 metais, kai buvo priimtas SSRS ir JAV bendras susitarimas dėl vidutinio nuotolio branduolinių raketų likvidavimo. Prieš tai bazėje dis­lo­kuo­jami bran­duo­li­niai gink­lai bu­vo pa­reng­ti ko­vi­niam nau­do­ji­mui ir nu­kreip­ti į Eu­ro­pos mies­tus. 100 ha ploto raketinė bazė turėjo 8 branduolinių galvučių arsenalą su pilnai išvystyta infrastruktūra: tankų ir kitos technikos remonto dirbtuvių padaliniu, gyvenamuoju rajonu su darželiu, mokykla ir net ferma, požeminiais bunkeriais ir infrastruktūra bei keturiomis raketų paleidimo aikštelėmis ir dideliais saugojimo angarais. Pasitraukus Rusijos kariuomenei iš Lietuvos 1992 m. bazė perduota Ukmergės savivaldybei, vėliau privatizuota.

Skaityti toliau: “Kopūstėlių raketinė bazė“